Kinh Nghiệm

Tổng số năm kinh nghiệm: 13 năm

Loại hình tư vấn

Số năm kinh nghiệm

Tư vấn, lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư công trình: cầu, đường bộ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, thuỷ lợi.

13

Tư vấn, thiết kế công trình: cầu, đường bộ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, thuỷ lợi.

13

Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn.

13

Tư vấn lập qui hoạch các công trình giao thông và công trình hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư và đô thị.

13


 

Một số công trình thực hiện trong 10 năm

Tên hợp đồng Giai đoạn thiết kế Chủ đầu tư Năm thực hiện
Công trình giao thông
Nút giao thông Sở Sao DAĐT & BVTC Ban QLDA Bình Dương 2011 – 2014
Đường và cầu Bến Đình DAĐT & BVTC Ban QLDA Tây Ninh 2011 -  2014
Đường từ Nhà máy xi măng Fico đến cầu Sài Gòn 2 DAĐT & BVTC Ban QLDA Tây Ninh 2010  -2013
Hạ tầng kỹ thuật vùng nuôi tôm C.N và bán C.N huyện đông Hải - Bạc liêu DAĐT & BVTC Ban QLDA Huyện Đông Hải        7/2012-2013
Cầu Thới An qua sông Thị Tính DAĐT, BVTC Ban QLDA Bình Dương 2010-2013
Xây dựng cầu, đường nối từ cầu Thới An đến giáp ĐT748 , Huyện bến cát , tỉnh bình dương DAĐT & BVTC Ban QLDA ngành GTVT Bình Dương 2012 - 2013
Nâng  cấp ĐT 768 Đoạn từ Km21+400 đến Km42+315 ( cuối tuyến ) Đồng Nai.
 
DAĐT Khu QL đường bộ, đường thuỷ Đồng Nai 2013
Đường Bình Chuẩn - Tân Phước Khánh
 
DAĐT & BVTC Ban QLDA ĐTXD tỉnh Bình Dương 03/2012
Đường và cầu Tân Nam, thuộc dự án đường ra cửa khẩu phụ phát triển biên mậu
 
BVTC Ban QLDA ĐT và XD ngành GT Tây Ninh 12/2012
Đường ĐT 822 DAĐT & BVTC Ban QLDA Long An 2012 - 2013
Thẩm tra đường ĐT.769 (đường vận chuyển Quặng Boxit)
 
BVTC Khu QL đường bộ, đường thuỷ Đồng Nai 4/2012
Đường cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn DAĐT, TKKT Công ty Becamex 2009 - 2011
Đường Đất Sét – Bến Củi DAĐT Ban QLDA Tây Ninh 10/2011
Đường số 5 DAĐT Ban QLDA Long An 7/2011
Đường Liên cảng DAĐT Khu quản lý Đồng Nai 2009 - 2010
Hương lộ 10 TKBVTC Khu quản lý Đồng Nai 6/2010
Đường tỉnh 765 TKBVTC Khu quản lý Đồng Nai 3/2010
Đường 25B TKBVTC Khu quản lý Đồng Nai 12/2009
Đường 794 DAĐT Ban QLDA Tây Ninh 12/2009
Cầu An Hảo, Hiệp Hòa ĐXDA Khu quản lý Đồng Nai 6/2009
 
 
Đường trên cao QL13
 

 
BCĐT Công ty Becamex (đối tác Cty SMEDI – Trung Quốc) 10/2008
Đường 782 đoạn Cây Me – Bàu Đồn  
DAĐT
Ban QLDA Tây Ninh  

8/2008

Đường 781 đoạn cầu K13 – Suối Đá DAĐT, BVTC Ban QLDA Tây Ninh 6/2008
Đường 781 đoạn TT Châu Thành – QL22B DAĐT, TKBVTC Ban QLDA Tây Ninh 4/2008
Gói thầu 7: nút giao Phụng Hiệp và cầu Sóc Trăng TKBVTC Ban QL các DAGT 9 12/2007
Gói thầu 4: các cầu lớn-tuyến Quản Lộ Phụng Hiệp TKBVTC Ban QL các DAGT 9 12/2007
Gói thầu 3B, 3C: km25 – km37+750-tuyến Quản Lộ Phụng Hiệp TKBVTC Ban QL các DAGT 9 12/2007
Tuyến tránh Sa Đéc – Nâng cấp mở rộng QL80 TKBVTC Ban QL các DAGT 9 10/2007
Cầu Kênh I TKBVTC Ban QLDA Tây Ninh 7/2007
Công trình hạ tầng kỹ thuật
Vườn công nghiệp Bourbon An Hòa (760 ha) DAĐT, TKKT Công ty CP An Hòa 4/2010
Cống Thủ Bộ thuộc công trình chống ngập TP HCM TKKT Ban QLDA Thủy Lợi 9 3/2011
Hệ thống hạ tầng khu công nghiệp Tân Đô (300ha) DAĐT, TKKT Công ty CP ĐT&XD Tân Đô 6/2008
Hệ thống thoát nước Đại lộ Đông - Tây TKBVTC OBAYASHI 6/2008