Đường 25B
• Địa điểm: Huyện Nhơn Trạch – huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
• Bước thực hiện: BVTC
• Tuyến dài 14km, các hạng mục: đường giao thông, thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh, hầm chui bộ hành, cầu dài 12,5m.
• Mặt cắt ngang: 80 m : 10 làn xe + vỉa hè hai bên.;