ĐƯỜNG 787A
●   Địa điểm: huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh 
●   Bước thực hiện: Lập DAĐT và BVTC
●   Tiêu chuẩn kỹ thuật: Thiết kế theo tiêu chuẩn đường ô tô cấp III đồng bằng, vận tốc 80km/h.
Tuyến dài 5km, các hạng mục: đường giao thông, thoát nước.
●   Mặt cắt ngang: 12 m: 2 làn xe .
 


 


 
    
;