Đường Bình Chuẩn - Tân Phước Khánh
• Địa điểm: xã Bình Chuẩn thị xã Thuận An (trước đây là huyện Thuận an) và thị trấn Tân  Phước Khánh, huyện Tân Uyên. 
• Bước thực hiện: DAĐT + BVTC
• Qui mô 6 làn xe, có dải phân cách giữa và vỉa hè
• Tiêu chuẩn kỹ thuật: Vận tốc thiết kế 50 km/h


;