Cầu An Hảo, Hiệp Hòa
• Địa điểm: TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
• Nhiệm vụ thực hiện: Báo cáo đầu tư
• Sơ đồ nhịp cầu Hiệp Hòa: 7x40 + (42 m + 3x63 m + 42 m) + 7x40 m Nhịp chính dùng dầm BTCT dự ứng lực thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng trên xe treo, nhịp dẫn dung dầm Super Tee; tổng chiều dài cầu: 834 m.
• Sơ đồ nhịp cầu An Hảo: 126 m + 224 m + 126 m sử dụng dầm BTCT dự ứng lực thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng có tăng cường dây văng (extradosed); tổng chiều dài cầu: 477m.
• Khổ cầu: 30,5 m : 6 làn xe + lề bộ hành khác mức hai bên.

 

Cầu Hiệp Hòa


Cầu An Hảo
;