Cầu Bến Đình
  • • Địa điểm: huyện Bến Cầu - huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
  • • Bước thực  hiện: Lập DAĐT và BVTC.
  • • Sơ đồ nhịp: 3 x 33,0m + (42,0m + 63,0m + 42,0m) +4 x 33,0m; tổng chiều dài cầu khoảng 379,5m.
    • + Nhịp chính dùng dầm BTCT dự ứng lực thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng.
    • + Các nhịp dẫn là nhịp giản đơn bằng BTCT dự ứng lực "I33".
  • • Khổ cầu: 12m.
 
;