Cầu Thới An
  • •  Địa điểm: Huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
  • •  Bước thực hiện: Lập DAĐT và BVTC
  • •  Sơ đồ nhịp: (60m + 90m + 60m) +4 x 33m; tổng chiều dài cầu khoảng 340m.
    • + Nhịp chính dùng dầm BTCT dự ứng lực thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng.
    • + Các nhịp dẫn là nhịp giản đơn bằng BTCT dự ứng lực "I33".
  • •  Khổ cầu: 17m : 4 làn xe + lề bộ hành cùng mức hai bên.


;