Đường 794
• Địa điểm: Huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
• Bước thực hiện: Lập DAĐT .
• Tiêu chuẩn kỹ thuật: Thiết kế theo tiêu chuẩn đường ô tô cấp II, vận tốc 80km/h.
• Tuyến dài 35km, các hạng mục: đường giao thông, thoát nước, cầu.
• Mặt cắt ngang: 22,5 m : 4 làn xe cơ giới + 2 làn xe thô sơ. Mặt đường bằng bê tông xi măng. 
;