Đường Mỹ Phước – Tân Vạn

• Địa điểm: tỉnh Bình Dương.
• Tuyến dài 26km, tiêu chuẩn đường cao tốc Vtk= 100m/h. Trên tuyến có 22 cầu vượt không liên thông và 4 nút giao khác mức liên thông, Mặt cắt ngang: 28m: 4 làn xe ô tô+2 làn xe dừng khẩn cấp.
• Nhiệm vụ: Lập DAĐT và TKKT (2010)

 
  
 
;