Đường và Cầu Tân Nam
• Địa điểm: ấp Tân Nam – xã Tân Bình – huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Nối 2 tỉnh Tây Ninh của Việt Nam và tỉnh PreyVeng của Campuchia.
• Bước thực  hiện: Lập DAĐT và BVTC.
Phần đường
•Cấp đường: đường cấp IV đồng bằng.
•Tốc độ thiết kế: 60km/h.
•Quy mô mặt cắt ngang: 9m
Phần cầu
•Quy mô công trình: Vĩnh cửu.
•Khổ cầu:mặt cắt ngang với bề rộng 8(m) bố trí 2 làn xe cơ giới

 

 
;