Đường Hương lộ 2 nối dài
 • •  Địa điểm: Thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành – tỉnh Đồng Nai.

 • •  Bước thực  hiện: Lập DAĐT và BVTC.

 • • Tuyến chính Hương lộ 2 dài khoảng 5,72km (không tính phạm vi nút giao). Trên tuyến có 4 cầu, Nút giao cuối tuyến là nút giao khác mức với đường cao tốc có diện tích khoảng 64ha, tổng chiều dài các nhánh ra vào cao tốc khoảng 5,12km

  Cầu Vàm Cái Sức:

 • •  Sơ đồ nhịp: gồm 12 nhịp: 4x33m+ 3x40m+5x33m. Sử dụng dầm BTCT dự ứng lực căng trước,mặt cắt “I33” và "Super T"
 • •  Khổ cầu: 17m : 4 làn xe.


       Nút giao đầu cầu Long Thành:

 • •  Nút giao thiết kế dạng giao khác mức đảm bảo vận tốc các làn xe trên đường cao tốc khi đi qua nút.
  •  Vận tốc thiết kế tại các điểm nhập và tách làn từ đường cao tốc là 80km/h.
 • •  Vận tốc thiết kế các nhánh tương ứng tối thiểu 50km/h.
 • •  Chiều cao khổ tĩnh không dưới cầu vượt: 5m. 

;