Vườn công nghiệp Bourbon An Hòa
• Địa điểm: Huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
• Quy mô:  760ha
• Nhiệm vụ: Lập DAĐT và BVTC
• Các hạng mục: Hệ thống đường giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác: thoát nước mưa, nước thải; cấp nước, điện; chiếu sáng, cây xanh...
 

 
;